Presentatie

Het interpretatiecentrum "Plugstreet 14-18 experience" is gelegen dichtbij het Britse Memorial van Ploegsteert. De semi-ondergrondse structuur bedekt met natuurlijke vegetatie wordt bekroond door een elegante glazen piramide. Zijn architectonisch ontwerp integreert zich harmonieus in een bosrijke omgeving.


"Plugstreet 14-18 Experience" opent zich op een scenografische ruimte van ongeveer 400 m² waarvan de technologische uitrusting de interactie stimuleert.
De scenografie illustreert op een didactische manier de internationale dimensie van het conflict 14-18 maar ook zijn weerslag in de regio van Komen-Waasten geteisterd door vier jaar van bloedige gevechten en ontbering.


Talrijke foto's uit privécollecties wekken een bijzondere aandacht. Ze vertellen het vaak moeilijke samenleven van de burgers en de strijdkrachten : in het oosten, Komen is een Duitse garnizoen; in het Westen, Ploegsteert is in handen van de Britse troepen en Waasten wordt letterlijk doorkruist door de frontlinie.

Zo "Plugstreet 14-18 experience” helpt bij het identificeren van de specificiteit van ons land in 14-18. Het interpretatiecentrum biedt een ontroerend en uniek uitzicht op de tragedie die zwaar het meest zuidelijke deel van de Ieperboog heeft geraakt.